Fraværsregistrering

Har I styr på aktuel fraværsprocent, hvilke dage en medarbejder har været syg og hvornår I kan søge sygedagpenge?
Brug TimeMap til at nedbringe fraværet på jeres arbejdsplads.

Fravær har alle virksomheder, men det er de færreste som arbejder aktivt med at minimere fraværet. Forudsætningen er at alt fravær inkl. årsag registreres.

Når fravær registreres har I mulighed for at se nærmere på jeres fraværsprocent og for dem der har meget fravær se hvordan fraværet fordeler sig på ugedage, fraværstyper osv. Det danner en solid basis for at finde årsagen til fraværet og indgå i en konstruktiv dialog.

Sygemeldinger

Registrer fraværet så snart de modtages - enten via browser, app eller sms.

Overblik

Få daglig opdateret fraværsprocent og fraværsoversigter. Farvemarkering ved for højt fravær.

Fraværsmønster

Identificer problematisk fravær og fraværsmønstre. F.eks. Mandags-syge eller halve sygedage.

Dialog

Afhold sygefraværssamtaler og sæt mål for hvad der skal komme ud af dem.

Følg op

Løbende revurdering af fraværet og yderligere samtaler bevarer fokus.

Dokumentation

Dokumenter fravær, samtalerne og aftaler til brug hvis det ikke lykkes at nedbringe fraværet.