Ny ferielov

Den nye ferielov kræver mere administration, men med TimeMap styres det hele automatisk

03.01.2020

De nye ferieregler


Den nye ferielov er væsentlig vanskeligere at administrere end den gamle. Blandt andet skal der tages højde for følgende ændringer:

  • Fremover optjenes ferie løbende således at der hver måned tilskreves 2,08 dag på medarbejderens feriesaldi. Denne ferie kan afholdes med det samme
  • Ferie optjent fra september til august kan afholdes fra september til december året efter. Dvs. at man fra september til og med december kan afholde ferie både fra det nye og gamle ferieår. Man har altså to saldi i denne periode

For virksomheden betyder det at der skal tages stilling til en række spørgsmål som f.eks.:

  • Må medarbejderne afholde ferie som endnu ikke er optjent uden løntræk?
  • Må medarbejderne overføre evt. ubrugt ferie til det nye ferieår?
  • Hvordan holder man styr på ferie optjening og afvikling løbende?
  • Hvordan skal medarbejderne kunne se hvad ferie de kan/må planlægge og afholde hvornår?

Med TimeMap lettes administrationen af den nye ferielov. Systemet beregner optjening og tilskriver det optjente til saldoen løbende. Afholdt ferie trækkes fra den rigtige saldo i overlap perioden, så I ikke behøver at holde styr på det.

Spørgsmål & svar


Hvornår træder den nye ferielov i kraft?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Fra den dato optjener en fuldtidsmedarbejder 2,08 feriedag hver måned som må afholdes med det samme. Den 1. oktober 2020 tilskrives der således første gang 2,08 dag på medarbejderens nye feriesaldo og disse kan afvikles frem til 31. december 2021.

Hvad sker der i overgangen fra den gamle til den nye ferielov?

Ferie der er optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 tildeles medarbejderen den 1. maj 2020. For en fuldtidsmedarbejder betyder det at der tildeles 16,64 dages ferie. Denne ferie kan afholdes fra 1. maj til 31. august 2020 og evt. rest overføres til det nye feriesystem, så de kan afholdes fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Hvordan er det med indefrysning af ferie i feriefonden?

Ferie optjent efter den gamle ordning fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses “Lønmodtegernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (Feriefonden) og udbetales først når medarbejderen går på pension. Feriefonden står for at forrente medarbejdernes feriepenge frem til de udbetales. Virksomheder må selv bestemme om de vil indbetale den optjente ferie til Feriefonden eller selv forrente den skyldige ferie (forventet 3% årligt). Medarbejdernes ferie er garanteret mod virksomhedens konkurs af Feriefonden.

Kan man afholde ferie som endnu ikke er optjent?

Ferieloven giver kun mulighed for at afholde det ferie som er optjent, men da man godt må stille medarbejderne bedre end loven, så kan virksomheden beslutte at der nå afholdes ferie forud for optjeningen. Det vil løse problemet hvor en medarbejder ønsker at holde en uges ferie i december og en uge i januar.

Bliver der problemer med at afholde ferie som man plejer?

Det kommer an på hvordan man plejer at afvikle sin ferie. Der er i loven forsøgt at tage hensyn til at man “altid har ferie nok”, ved at det gamle optjeningsår overlapper det nye fra september til december. Derfor vil man ikke starte med en saldo på 0 feriedage i september, men have en evt. rest fra året før som kan afholdes frem til 31. december. Umiddelbart bortfalder den gamle ferie den 1. januar og man vil derfor kun have 8,32 (4*2,08) feriedage optjent i januar. Har man imidlertid brugt noget af den nye saldo før januar vil saldoen være tilsvarende lavere og man kan have problemer med at afholde en uges ferie uden at gå i negativ. Et andet eksempel kunne være at man ønsker at holde ferie i skolernes ferie og derfor vil holde 1 uge i efterårsferien, 1 uge i vinterferien og 3 uger i sommerferien. Det vil kun kunne lade sige gøre uden at gå i minus, hvis man har optjent ferie før de nye regler træder i kraft og har gemt ferie fra den gamle ordning, således at efterårsferien afholdes med dage optjent i det gamle ferieår.

Hvordan kan medarbejderne se hvor meget der er tilbage på den nye og gamle konto?

På vores Mobil App kan medarbejderen se hvor mange feriedage der er til rest både på den nye og gamle saldo. Da man med den nye ferielov vil kunne planlægge ferie før den er optjent vises hvor meget der kan planlægges i indeværende ferieår

Overblik

TimeMap skaber styr på ferie og fravær

Ferieoverblik

Medarbejderne kan på deres telefon se deres feriesaldo og ansøge om ferie.

Lederne får overblik og kan godkende/afvise ansøgninger om ferie og andet fravær.

Lønsystem ferieoverførsel

Ferie og fravær kan overføres til jeres lønsystem. På den måde vedligeholdes saldi automatisk i lønsystemet. TimeMap supporterer mange lønsystemer, men er jeres lønsystem ikke supporteret kan det laves mod betaling

Ferie i Outlook

TimeMap kan overføre ferie og andet planlagt fravær til jeres Outlook så I kan se hinandens fravær i kalenderen og stadig kun oprette det een gang (tillægsmodul)

Kontakt os